Ballustrade med runding

Ny ballustrade på villa i Holte.